SUBHANALLAH...!!! Amalkan Amalan Ini,,,Anda Akan Dapatkan Sejuta Pahala Dalam 7 Detik...Share / Bagikan Agar Menjadi Nilai Ibadah...!!!Hasil gambar untuk Amalkan Amalan Ini, Anda Akan Dapatkan Sejuta Pahala Dalam 7 Detik
Pahala adalah satu balasan dari Allah atas kebaikan yang kita kerjakan sepanjang didunia. Pahala akan jadi satu bekal yang baik waktu di alam pendam kelak. Inginkah tahu amalan yang peroleh sejuta pahala dalam 7 detik?
Satu amalan yang dikira besar terkadang tak bernilai di hadapan Allah SWT. Sesaat amalan yang dikira sepele oleh orang banyak malah berbuah pahal yang besar. Nabi Muhammad pernah mengungkapkan hadist yang menerangkan mengenai amalan yang pastinya pahalanya. Dengan mengamalkannya, manusia bakal menjadapatkan satu juta pahala, dihapusnya satu juta dosa kecil serta dibuatkan satu istana di surga kelak.
Tentu tiap-tiap orang memikirkan kalau amalan itu begitu berat. Walau sebenarnya amalan yang diterangkan oleh Rasulullah itu dapat dikerjakan cuma kurun waktu 7 detik. Amalan apakah itu?
Dalam satu hadits kisah Tirmidzi dari Umar bin Khattab, kalau Rasulullah bersabda “Barang siapa yang masuk ke pasar lalu berdzikir Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadikal khoir, wa huwa ‘ala kulli syain qodiir (Tidak ada sembahan yang benar terkecuali Allah semata serta tidak ada sekutu bagiNya, milikNyalah semua kerajaan serta bagiNya semua pujian. Dialah yang menghidupkan serta mematikan. Dialah yang Maha Hidup serta tak pernah mati. ditanganNyalah semua kebaikan serta Dia Maha dapat atas semua suatu hal) jadi Allah bakal menuliskan baginya satu juta kebaikan, menghapuskan darinya satu juta kekeliruan serta meninggikan satu juta derajat –dalam kisah lain : serta bangunkan untuk dia satu tempat tinggal di rumah- “ (HR Tirmidzi)

Hadist itu menerangkan kalau berdzikir di pasar mempunyai keutamaan serta pahala yang begitu besar. Dalam kitab Faidul Qodiir, makna kata pasar adalah tempat jual beli barang dagangan hingga di zaman saat ini supermarket, toko serta mall juga termasuk juga dalam kelompok pasar.
Sesungguhnya, Pasar memanglah jadi satu diantara tempat yang dibenci oleh Allah. Hal semacam ini tersingkap dalam hadist kisah Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda : ”Tempat yang paling di cintai Allah yaitu Masjid serta yang paling dibenciNya yaitu pasar” (HR Muslim)
Pasar memanglah cenderung pada kehidupan duniawi serta bikin orang melalaikan kehadiran Allah. Ditempat itu, setan beserta kawan-kawannya berupaya untuk melalaikan manusia dari mengingat Allah hingga dengan membaca dzikir sama juga dengan memerangi setan itu. Tidak salah bila Allah memberi pahala yang besar pada amalan itu.
Sesungguhnya berniaga adalah usaha yang diberkahi oleh Allah. Terlebih bila hal itu dikerjakan dengan jujur serta halal seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW “Sungguh sebaik-baiknya rizki yang dikonsumsi oleh seseorang lelaki yaitu dari usahanya sendiri” (HR An Nasai)
Dengan lihat fakta itu mudah-mudahan kita senantiasai mengingat Allah dalam keadaan apa pun serta di mana juga supaya nanti keridhoan serta kasih sayangNya bakal senantiasa tercurah pada kita semuanya. Cukup sempatkan 7 detik saja, jadi pahala yang banyak bakal kita capai. Terlebih bila kita dapat membacanya semakin banyak lagi, jadi Rahmat serta Barokahnya selalu menaungi kita.
Mari kita katakan berbarengan “Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadikal khoir, wa huwa ‘ala kulli syain qodiir”CAR,FOREX,DOMAIN,SEO,HEALTH,HOME DESIGN

Share :

Facebook Twitter Google+
auto insurance,Structured settlements,Mesothelioma,Acne,Life Insurance,Death Insurance,Bextra,Asbestos,Car Insurance,Dental Plans,Private Jets,Debt Consolidation,Credit Cards,Rewards Cards,Equity Loans,Equity Line Credit,Loans,Mortgages,Pay Day Loans,Cash Advance,Bankruptcy,Reduce Debt,Refinance,Jet Charter,Vioxx,Wrongful death,Legal Advice,Taxes,Investing,Bonds,Online Trading,IRA Rollover,Refinance Quotes,Adult Education,Distance Learning,Alcohol Treatment,Rehab,Drug Rehab,Spyware,Cell Phone Plans,Calling Cards,VOIP,Weight Loss,Canadian Pharmacy,Depression,Spam Filter,Lasik,Facelift,Teeth Whitening,Annuity,Anti Virus Protection,Adult Diaper,Free Credit Report,Credit Score,Satellite,Anti Spam Software,Dedicated Hosting,Domain Name,Need Money,Bachelor Degree,Master Degree,Doctorate Degree,Work at Home,Quick Book,Extra Money,Eloan,Malpractice Lawyer,Lenox China,Cancer,Payperclick,Personal Injury Attorney,Lexington Law,Video Conferencing,Transfer Money,Windstar Cruise,Casinos Online,Term Life,Online Banking,Borrow Money,Low Interest Credit Cards,Personal Domain Name,Cellular Phone Rental,Internet Broker,Trans Union,Cheap Hosting,University Degrees Online,Online Marketing,Consolidate,Helpdesk Software,Web Host,Homeowner’s Insurance,Yellow Page Advertising,Travel Insurance,Register Domain,Credit Counseling,Email Hosting,Business Credit,Consumer Credit,Blue Cross,Laptop Computer , auto insurance quotes, auto insurance companies, auto insurance florida, auto insurance quotes online, auto insurance america, auto insurance comparison, auto insurance reviews, auto insurance calculator, auto insurance score, auto insurance quotes, auto insurance companies, auto insurance florida, auto insurance quotes online, auto insurance america, auto insurance comparison, auto insurance reviews, auto insurance calculator, auto insurance score, auto insurance ratings
Back To Top